Sari Pesonen, Avdelningen för finska, diskuterar språkutveckling hos språkbrukare som talat finska som barn och unga och som i vuxen ålder vill återta sitt språk i  SR Sisuradios språkprogram Kielipuoli.

En svenskspråkig kort introduktion finns att lyssna på https://sverigesradio.se/artikel/7406510 

Hela programmet på finska https://sverigesradio.se/artikel/7407464. Intervjun finns även som podcast på Spotify (Kielipuoli).

(2020-02-16)