Kursens innehåll och uppläggning

Kursen behandlar grunderna i lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen vänder sig till nybörjare i lettiska och kräver inga förkunskaper i språket.

Kursen ges på distans.

 

OBS! Du kan läsa endast en kurs i taget under terminen. Således  går det ej att läsa "Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I" och "Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II" under en som samma termin.

 

Det här behöver du kunna

Kursen använder engelska som "kontrastivspråk" - dvs du lär dig lettiska via engelska, därför bör du ha mycket goda kunskaper i engelska.

Eftersom kursen är webbaserad sker arbetet mestadels elektroniskt. Du förväntas alltså ha grundläggande kunskaper i ordbehandling och Internetanvändning och ha tillgång till dator med möjlighet till nätuppkoppling. Om inget annat anges, ska inlämningsuppgifterna lämnas in som Worddokument.

 

Kurstid

Kursen pågår under tiden v. 39 till och med v. 49. Första modulen kommer att publiceras på universitetets lärplattform måndagen den 24 september 2018.

 

Arbetsformer

Vi förutsätter att du aktiverar ditt universitetskonto så fort du har registrerat dig på kursen. Annars får du inte tillgång till den löpande kursinformationen och -uppdateringen, ej heller kan du registreras på lärplattformen. Se https://aktivera.su.se/dashboard/selectIdProvider för information om hur du aktiverar ditt universitetskonto.

Efter universitetskontoaktiveringen och inloggningen i lärplattformen fortsätter ni med att logga in sig på apparna Wordalist och Quizlet. På lärplattformen har du också möjlighet att ställa frågor till läraren och att träffa dina kurskamrater i ett diskussionsforum.

En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Modulernas svårighetsgrad ökas löpande under kursen. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna, lyssna på audiofilerna, och lösa uppgifterna. Du kommer att få totalt 8 moduler under kursens gång där varje uppgift innehåller de olika delmomenten: lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. På måndagar lämnar du in modulen i din mapp på kurssidan i lärplattformen där läraren hämtar den och ger dig återkoppling.

En gång i veckan deltar du i gruppdiskussioner och -seminarier via Skype, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst.

 

Examination

Examination sker löpande via inlämningsuppgifter på lärplattformen. Tidsgräns för att lämna in skriftliga uppgifter för Modul 1 är den 8 oktober 2018, dvs två veckor efter att modulen görs tillgänglig. Därefter avregistreras automatiskt alla deltagare som inte har lämnat in uppgiften.

Tidsgräns för de övriga sju modulerna är 4 veckor. Om du upptäcker att du inte har tid att följa kursen (när du redan har registrerat dig) ber vi dig att göra ett s.k. tidigt avbrott senast tre veckor efter kursstart. På så vis har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Om inget tidigt avbrott görs och du vill gå om kursen är risken mycket stor att du inte får en kursplats pga. det begränsade antal platser vi har och stort söktryck.

 

Kurslitteratur

 1. Ilze Auziņa et al: Atvērsim vārtus! Finns som e-bok på http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2 (klicka på röda pluppen "lejuplādēt" brevid det gröna "Mācību grāmata" längst ner på sidan)

 2. Ilze Auziņa et al: Atvērsim vārtus! Exercises. Finns här (klicka på texten i mitten "Atversim vartus!"):  http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm

 3. Dace Prauliņš: Latvian: an essential grammar. Routledge, London, 2012. Finns som elektronisk resurs i Stockholms universitetsbibliotek.
 4. Dzintra Kalniņa et al: English-Latvian Dictionary/Latvian-English Dictionary. Avots, Riga, 2003. Eller annan lämplig ordbok eller online, t.ex. dictionary.site.lv, www.linguee.com, m.fl.
 5. Övrigt material som delas ut i undervisningen (finns på lärplattformen).

 

Betyg och examination

En sjugradig betygsskala används, där betygen A–E är godkända betyg och Fx–F är underkända betyg. Delkursernas betygskriterier meddelas på www.bafity.su.se vid kursstart. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära och syntax
 • redogöra för lettiskans uttal och principerna för stavning
 • kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser

Kursen regleras av en kursplan

Kursens mål och innehåll samt kurslitteratur regleras av en kursplan som fastställts av institutionsstyrelsen. Aktuell kursplan hittar du på vår webbplats. Även examinationsformer och närvarokrav beslutas av institutionsstyrelsen. Dessa kan inte ändras under pågående termin. Efter varje termin gör vi en översyn av kursen, och tar del av dina synpunkter på innehåll och uppläggning. Du kan meddela oss under kursens gång eller vid den särskilda utvärdering som vi ber våra studenter göra efter varje delkurs samt i slutet av hela kursen.

Plagiering och fusk

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska accepterar inte någon form av plagiering och fusk. Det är du som student som ansvarar för att du genomför dina studier och examinationer på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att du i alla skriftliga arbeten måste vara noga med att ange källor och referenser och även se till att alla direkta citat är korrekt återgivna. Att använda sig av andras formuleringar utan att ange varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Du får inte heller använda dig av egna tidigare skrivna inlämningsuppgifter och uppsatser utan att ange det (s.k. själv­plagiat). Plagiat kan vara en form av fusk och kan leda till att du blir underkänd och/eller avstängd från dina studier. Läs också: http://www.su.se/slabafinety/utbildning/studieinformation/plagiat-1.93541

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära och syntax
 • redogöra för lettiskans uttal och principerna för stavning
 • kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser