Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om moderna fonologiska och morfologiska teorier med tillämpningar gjorda inom fennistiken.