Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den finska litteraturens historia och utveckling inhämtad genom studier av relevanta litteraturvetenskapliga och -historiska framställningar. Periodens centrala skönlitteratur belyses härtill genom läsning av monografier (inklusive avhandlingar) och artiklar.