Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot finska erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning. Masterprogrammet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet finska, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Studierna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden samt teorier och metoder som är tillämpbara inom finsk språkvetenskap. Som student får du förutom språklig träning i finska på fördjupad nivå även träning i att på ett självständigt och reflekterande sätt tillämpa dessa teorier och metoder på språkligt material samt i att diskutera och värdera de aktuella teorierna och metoderna samt deras tillämpning.

Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet finska, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är finska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom finsk språkvetenskap.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i och om finska språket, finsk litteratur och finsk kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

In English

The Master’s Programme in Language Sciences with Specialization in Finnish provides an in-depth two-year course of study in different areas of Finnish linguistics. You will be trained in independent and critical work on linguistic issues and you will improve your competence in applying theories and methods on linguistic material of different kinds. The programme aims to extend and develop your grasp of your chosen field of study, as well as to strengthen your inter-disciplinary knowledge in areas like scientific theory, ethics and research methodology.

The training consists of compulsory courses that are common to the whole programme, compulsory courses in your main field of study, as well as optional courses from a pool of courses offered by departments from the Faculty of Humanities. Your work with the master’s thesis will develop your ability to conduct a linguistic investigation, analyse and discuss your observed data, and produce a scientific text in appropriate Finnish.

The programme, which provides detailed knowledge and skills, may serve as preparation for Third Level studies (PhD level) in Finnish linguistics, or for a professional career in connection with language: work in archives, translation and publishing companies and domestic and international administration.

Studiegång med kursplanering

År 1
Höstterminen (30 hp)

Period AB (augusti – oktober)
Språket i bruk, 7.5 hp
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp

Period CD (november – januari)
FAA701 Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
FAA805 Finska, Syntax, 7.5 hp

Vårterminen (30 hp)
Period AB (januari – mars)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Valbar kurs, 7.5 hp *

Period CD (april – juni)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Valbar kurs, 7.5 hp *

År 2
Höstterminen (30 hp)

Period AB (augusti – oktober)
Färdighetskurs, 7.5 hp *
Färdighetskurs, 7.5 hp *

Period CD (november – januari)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Valbar kurs, 7.5 hp *

Vårterminen (30 hp)
Period A-D (januari – juli)
Examensarbete, 30 hp

*Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (finsk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare. Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år. Se lista längre ner på sidan för tillgängliga valbara kurser inom huvudområdet finska. Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i finska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än finska, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

Etappavgång magisterexamen (60 hp) med ev. fortsättning till masterexamen

Studiegång med kursplanering

År 1
Höstterminen (30 hp)

Period AB (augusti – oktober)
Språket i bruk, 7.5 hp
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp

Period CD (november – januari)
FAA701 Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
FAA805 Finska, Syntax, 7.5 hp

Vårterminen (30 hp)
Period AB (januari – mars)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Examensarbete, 15 hp (hela vårterminen)

Period CD (april – juni)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Examensarbete, 15 hp (hela vårterminen)

År 2
Höstterminen (30 hp)

Period AB (augusti – oktober)
Färdighetskurs, 7.5 hp *
Färdighetskurs, 7.5 hp *

Period CD (november – januari)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Valbar kurs, 7.5 hp *

Vårterminen (30 hp)
Period AB (januari – mars)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Examensarbete, 15 hp (hela vårterminen)

Period CD (april – juni)
Valbar kurs, 7.5 hp *
Examensarbete, 15 hp (hela vårterminen)

*Minst 15hp ska läsas inom huvudinriktningen (finsk språkvetenskap) och minst 15hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt ENAEV0 Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare. Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år. Se lista längre ner på sidan för tillgängliga valbara kurser inom huvudområdet finska. Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i finska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än finska, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

Valbara kurser inom huvudinriktningen finska

Följande valbara kurser är tillgängliga på höstterminen:
FAA702 Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
FAA801 Finska, Litteraturen fram till 1905, 7.5 hp

Följande valbara kurser är tillgängliga på vårterminen:
FAA804 Finska, Fonologi och morfologi, 7.5 hp
FAA806 Finska, Semantik och pragmatik, 7.5 hp
FAA802 Finska, Litteraturen från 1905 till 1939, 7.5 hp
FAA803 Finska, Litteraturen efter 1939, 7.5 hp

Kontaktuppgifter

Programansvarig lärare för inriktningen finsk språkvetenskap: Jarmo Lainio
E-post: jarmo.lainio@finska.su.se, telefon: 08-16 29 12

Studievägledare: Sari Pesonen
E-post: sari.pesonen@finska.su.se, telefon: 08-16 36 22

Mer information