Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om moderna syntaktiska teorier och deras tillämpningar inom fennistiken.