Kursen behandlar finsk litteratur och kultur på 2000-talet. Den syftar till att lyfta fram centrala drag och stora linjer i finsk och sverigefinsk samtidslitteratur. Kursen utgår från frågor om språk, identitet och minoritetspositioner samt speciellt de förändringar som har skett i uppfattningarna om den finländska litteraturens språk. Förutom enskilda skönlitterära verk uppmärksammas också diskussioner om litteratur, till exempel mediedebatter kring litteraturpriser och -prisvinnare. Vidare relateras litteraturen till samtida fenomen inom teater och film.

Kursen lämpar sig för alla som är intresserade av finsk och sverigefinsk litteratur och kultur. Den fungerar utmärkt som en fortbildningskurs för lärare, nu när grundskolans kursplan för modersmålet finska framhäver den sverigefinska kulturens och kontextens betydelse i undervisningen. Undervisningen på kursen består av föreläsningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras genom fyra skrivuppgifter.