Fokus ligger på att ge de studerande både grundläggande teoretiska och praktiska ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen som modersmålslärare.

De grundläggande strukturerna i såväl finsk grammatik som fonetik behandlas. De teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken genom grundläggande språkliga analyser. Alla kursens delar innehåller även kontrastiva och didaktiska inslag. På kursen tränas och utvecklas muntlig färdighet. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön. Kursen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Kursen kommer att gå på kvällstid, med viss undervisning även på sen eftermiddag.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 1, 7,5 hp
  • Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

Kursen Finska för modersmålslärare I B, 15 hp tar över på vårterminen. Du som vill läsa kursen som heltidsstudier på höstterminen kan välja Finska för modersmålslärare I, 30 hp.