Kursen vänder sig till studenter som har för avsikt att arbeta som lärare i finska.

Kursen innehåller författandet av ett självständigt arbete som har ämnesdidaktisk relevans. Den praktiska skriftliga färdigheten övas med tonvikt på akademiskt skrivande. På kursen behandlas både teorier och modeller inom såväl finsk språk- och litteraturvetenskap som de viktigaste rönen inom didaktisk forskning inom finska som modersmål respektive andraspråk och finsk litteratur.

Kursen består av följande delar:

  • Finsk språkvetenskap och didaktisk forskning, 6 hp
  • Finsk litteraturhistoria, -vetenskap och didaktisk forskning, 4 hp
  • Finsk skönlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv, 2 hp.
  • Skriftlig färdighet, 3 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

Programstudenter ska kontakta studievägledaren eller studierektorn på Avdelningen för finska för registrering på kursen.