Kursen vänder sig till dig som har både muntliga och skriftliga förkunskaper i finska. På kursen får du grundläggande teoretiska kunskaper om finska språket samtidigt som du tränar språkfärdighet, dels genom muntliga och skriftliga övningar och dels genom textläsning. Kursens innehåll relateras till finskans utveckling och användning i den sverigefinska miljön och undervisningen anknyter kontinuerligt till aktuell forskning.

Undervisningen sker på finska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet kan du rådgöra med studierektorn eller studievägledaren på avdelningen för finska.

Kursen består av följande delar:

  • Språkkunskap 1, 7,5 hp
  • Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp

Kursen Finska I B, 15 hp tar över på vårterminen. Du som vill läsa kursen som heltidsstudier på höstterminen kan välja kursen Finska I, 30 hp.