Kursen behandlar både sociala (språkexterna) och språkliga (språkinterna) fenomen i finskans utveckling som arvspråk i Sverige. Kursen syftar till att ge de huvudsakliga samhälleliga, sociala och pedagogiska ramarna för hur finskan kan och tillåts utvecklas som arvspråk. Detta innebär att formella regleringar och sociolingvistiska normer för dess  utbildningspolitiska position diskuteras. En ytterligare faktor som diskuteras är demografiska tendenser, som påverkar språkets situation.

Parallellt med detta bekantar man sig med språkets struktur och de förändringsprocesser som tagit sin början i det som ofta kallas sverigefinska, i jämförelse med finlandsfinskans motsvarande utveckling. Som en möjlighet att tillämpa både språkexterna och språkliga kunskaper och insikter används en funktionell grammatik som utgångspunkt för analyser och förståelse av sverigefinskans situation, även i relation till hur finska som andraspråk används och utvecklas. Både de språkexterna och språkliga analyserna sätts i en didaktisk kontext.

Kursens lärare: Jarmo Lainio och Outi Oja