På kursen övas skriftlig språkfärdighet avseende olika texttyper. Du får kunskaper om finska språkets utveckling och varieteter (bl. a. dialekter) i och utanför Finland. På kursen behandlas teorier och modeller både inom finsk språk- och litteraturvetenskap. Vidare ingår både litteraturhistoriska studier i och läsning av finlandssvensk och sverigefinsk litteraturhistoria och folkdiktningen i Finland. Du skriver även ett examensarbete för kandidatexamen.

Kursen består av följande delar:

  • Finsk språkvetenskap, 6 hp.
  • Finsk litteraturhistoria och litteraturvetenskap, 4 hp
  • Finsk litteraturvetenskap och skönlitteratur, 2 hp
  • Språkfärdighet med variation i finskan, 3 hp
  • Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Om du läser kursen på heltid avlägger du samtliga kursdelar på höstterminen. Om du läser kurser på halvfart kommer du att läsa kursdelarna med undervisning på höstterminen (15 hp) och skriva examensarbetet på vårterminen (15 hp).