Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska, 180 hp
Kandidatprogrammet kombinerar ekonomi och språk och ger därmed studenterna globala möjligheter. De grundläggande företagsekonomiska kurserna ges på engelska och förbereder för arbete i internationella organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. Mer information om programmet finns på www.sbs.su.se och utbildningsplanen finns i SISU.

Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska, 180 hp
Programmet ger utöver ämneskunskaper i finska även övergripande kunskaper om språkanvändning, språkstruktur, språkinlärning, flerspråkighet och interkulturella kommunikationsmönster samt färdigheter i akademiskt språkbruk. Mer information om programmet finns på www.su.se/romklass och utbildningsplanen finns i SISU.

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska, 180 hp
Programmet innehåller en kombination av språkkurser och kurser som har inriktning på översättning som yrkesverksamhet. Mer information om programmet finns på www.tolk.su.se och utbildningsplanen finns i SISU.