Kursen syftar till att ge en generell bild av hur den sverigefinska kulturen har utvecklats från 1800-talets mitt till våra dagar. Under kursens gång poängteras språkets roll för kultur- och identitetsutvecklingen bland sverigefinnar. Sverigefinska organisationer, vissa myndigheter och lagstiftningen har haft en central roll i den sverigefinska kulturens och språkpolitikens utveckling. På kursen relateras denna utveckling till den sverigefinska identitetens och språkets utveckling med extra fokus på språkbytet. Utöver detta diskuteras hur sverigefinnarnas estetiska uttryck såsom musiken, bildkonsten och litteraturen utvecklats och vilken roll dessa spelat för sverigefinskheten.

Kursen lämpar sig för alla som är intresserade av sverigefinsk kultur och historia. Kursen fungerar utmärkt till exempel som en fortbildningskurs för lärare, i synnerhet då den nya kursplanen för modersmålet finska framhäver den sverigefinska kulturens och kontextens betydelse i undervisningen. Undervisningen på kursen består av föreläsningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras genom fyra skrivuppgifter.