Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp

Du kan studera till lärare i finska genom att läsa 90 hp finska och därefter fortsätta med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, 90 hp). Du börjar med att söka kursen Finska för modersmålslärare I och läser sammanlagt 90 hp finska, inklusive examensarbete. Läs mera om kurserna på avdelningens webbsida. Efter det kan du komplettera dessa studier med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i finska och få en lärarexamen.

KPU arrangeras av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Utökad behörighet för att undervisa i finska

Om du redan har lärarutbildning och vill komplettera din behörighet för att bli modersmålslärare i finska kan du läsa kursen Finska I, 30 hp eller kursen Finska för modersmålslärare I, 30 hp (eller Finska för modersmålslärare I A, 15 hp och Finska för modersmålslärare I B, 15 hp). För mer information om kurserna se avdelningens webbsida.

Vill du få utökad behörighet genom ämnesstudier för att undervisa finska som modernt språk kan du se poänggränserna i Skolverkets dokument.

 

Kontakta studierektorn eller studievägledaren om du har fler frågor om studierna!