Nederländska är det officiella språket i Nederländerna och norra delen av Belgien (Flandern). Språket talas av sammanlagt ca 23 miljoner människor i dessa båda länder. Tidigare förekom benämningarna holländska och flamländska men i och med att de Nederlandse Taalunie (språkunionen) bildades 1980 ses dessa beteckningar som föråldrade. Nederländska är även officiellt språk i Surinam, f.d. Nederländska antillerna och på Aruba. Afrikaans som talas i Sydafrika är dotterspråk till nederländska.

Efter genomgången utbildning kommer du att ha kunskaper i att läsa, tala och skriva nederländska på hög nivå. Du är väl insatt i kultur, litteratur och samhälle i ovan nämnda länder vilket gör att du kan arbeta med bl a översättning, språkgranskning eller använda språkkunskaperna i kombination med annan utbildning.

Våra kurser

Nederländska är nybörjarspråk vid Stockholms universitet och du kan läsa språket upp till kandidatnivån, dvs. tre terminer. Vi ger Nederländska I som heltidsstudier på kvällstid. Du som vill läsa kursen Nederländska I på halvfart väljer från och med hösten 2017 Nederländska I A, 15 hp och fortsätter med Nederländska I B, 15 hp. Nederländska II ges på kvällstid och du kan läsa den antingen på hel- eller halvfart. Kandidatkursen ges endast på halvfart.

Du kan även välja att läsa våra kurser som ges på distans: Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet, 7,5 hp och Nederländska, språkfärdighet, 7,5 hp.