Kursen behandlar läsning och muntlig framställning på nederländska av modern nederländskspråkig litteratur och sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp.

Behörighetskravet är kursen Nederländska I A, 15 hp.

Kursen består av följande delar:

  • Realia, 4 hp
  • Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp
  • Muntlig språkfärdighet, 4 hp

Kursdelarna 2 och 3 läses delvis parallellt och kompletterar varandra. För muntlig färdighet ges även tre seminarier.

Schema i TimeEdit

Nederländska I B, 15 hp våren 2018

Kursinformation och kurslitteratur

Kursinformationen innehåller viktig information om bland annat arbetsformer, examination och kurslitteraturen.