Kursens innehåll och uppläggning

Kursen innehåller övningar i nederländsk språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av nederländsk grammatik samt en fördjupning av kunskaperna om de nederländsktalande ländernas kultur, samhällsliv och litteratur samt nederländsk språkvetenskap. Kursen innehåller 4 delkurser.

Kursen består av följande delkurser:

  1. Skriftlig språkfärdighet, 8 hp (obligatorisk närvaro)
  2. Muntlig språkfärdighet, 4 hp (obligatorisk närvaro)
  3. Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp (obligatorisk närvaro)
  4. Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp (obligatorisk närvaro)

Du kan själv välja studietempo och därmed det antal delkurser du vill läsa.

Schema i TimeEdit

Nederländska II våren 2018

Kursinformation och litteraturförteckning

Kursinformation med kurslitteratur Nederländska II VT2018 (350 Kb)