Kursen består av följande delar

  • Nederländskspråkig litteratur, 6 hp, (obliatorisk närvaro)
  • Nederländsk lingvistik, 6 hp, (obligatorisk närvaro)
  • Vetenskapligt skrivande, 3 hp, (obligatorisk närvaro)
  • Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp.

Förkunskapskrav är Nederländska II. Kursen söks via www.antagning.se.

Kursinformation med kurslitteraturförteckning

Kursinformation med kurslitteratur Nederländska kandidatkurs termin 2 VT2018 (296 Kb)