Kursen innehåller träning i uttal och muntlig färdighet, en genomgång av nederländsk stavning, grammatik och syntax, översättning till nederländska av enklare texter samt läsning av en längre sammanhängande litterär text på nederländska.

Språkfärdighetskursen i nederländska ges på distans.

Du kommer att ha tillgång till kursen i MONDO fr.o.m. tisdagen den 13 februari. Kursen pågår till och med vecka 17.

För att få tillträde till kursen måste du ha gått kursen Nederländsk läsfärdighet 7,5 hp och tenterat den med godkänt resultat. Dvs det går ej att anmäla sig till båda kurserna Nederländsk läsfärdighet och Nederländsk språkfärdighet under en och samma termin.

Vi kommer att ta in max 20 studenter och om fler än så anmäler sig gör vi ett urval.

Schema

Som distanskurs.

Kursinformation

Kursinformation med kurslitteratur Nederländska språkfärdighet VT2018 (289 Kb)

Kurslitteratur

som ska införskafas är Luister en Leer (Luister-cd Nederlands voor anderstaligen) och finns att köpa på http://efficace.nl/nl/Bestellen