Nederländska är det officiella språket i Nederländerna och norra delen av Belgien (Flandern). Språket talas av sammanlagt ca 23 miljoner människor i dessa båda länder. Tidigare förekom benämningarna holländska och flamländska men i och med att de Nederlandse Taalunie (språkunionen) bildades 1980 ses dessa beteckningar som föråldrade. Nederländska är även officiellt språk i Surinam, f.d. Nederländska antillerna och på Aruba. Afrikaans som talas i Sydafrika är dotterspråk till nederländska.

Efter genomgången utbildning kommer du att ha kunskaper i att läsa, tala och skriva nederländska på hög nivå. Du är väl insatt i kultur, litteratur och samhälle i ovan nämnda länder vilket gör att du kan arbeta med bl a översättning, språkgranskning eller använda språkkunskaperna i kombination med annan utbildning.

Våra kurser

Nederländska är nybörjarspråk vid Stockholms universitet och du kan läsa språket upp till kandidatnivån, dvs. tre terminer. Vi ger Nederländska I, 30 hp som heltidsstudier på kvällstid. Du som vill läsa kursen Nederländska I på halvfart väljer Nederländska I A, 15 hp och fortsätter med Nederländska I B, 15 hp. Nederländska II, 30 hp ges på kvällstid och du kan läsa den antingen på hel- eller halvfart. Kandidatkursen ges endast på halvfart. Höstterminen 2020 ger vi en ny fristående kurs i Modern litteratur från Nederländerna och Flandern (7,5 hp) på kvällstid.  

Du kan även välja att läsa våra kurser som ges på distans: Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7,5 hp och Nederländska, språkfärdighetskurs, 7,5 hp.

Våra studenter

Här kan du läsa om vad tidigare och nuvarande studenter tycker om utbildningen i nederländska och varför de studerar hos oss.