Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tyska utgör en sammanhängande tvåårig utbildning i tysk språkvetenskap. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet samt stärka dina ämnesövergripande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Förutom att träna det tyska språket på en fördjupad nivå kommer du att få inblick i aktuella forskningsområden av olika slag i tysk språkvetenskap. Teorier och metoder som är tillämpbara inom forskningsområdena presenteras och du tillämpar dessa teorier och metoder vid analysuppgifter av olika slag. I utbildningen ingår även diskussion och värdering av de använda analysredskapen och deras tillämpning på språkligt material på tyska. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom tysk språkvetenskap. Undervisningsspråk på kurserna inom huvudområdet är tyska.

Utbildningen består alltså av obligatoriska kurser inom huvudområdet, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, samt valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud. För de två senare kategorierna är undervisningsspråket engelska och svenska samt tyska för valbara kurser I tyska.

Programmet som ger djupgående kunskaper och färdigheter kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk eller där mycket avancerade kunskaper i och om tyska språket, om tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas kultur är en konkurrensfördel.

 

Kontaktuppgifter:

Programansvarig lärare för inriktningen Tysk språkvetenskap:

Susanne Tienken, E-post: susanne.tienken@tyska.su.se

Telefon: 08-16 35 15

 

Studievägledare, E-post: studievagledare@tyska.su.se

Telefon: 08-16 35 14

 

Masterprogram i språkvetenskap 120 hp Inriktning TYSKA

Master’s Programme in Language Sciences with Specialization in German, 120 credits

Studiegång med kursplanering

 

*Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (tysk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare (se nedan).

Följande valbara kurser är planerade i TYSKA VT år 1: TYA705 Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I, 7,5 hp (Period CD) och TYA703 Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I, 7,5 hp (Period AB). Följande valbara kurser är planerade i TYSKA HT år 2: TYA804 Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II, 7, 5 hp (Period CD) och TYA802 Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II, 7,5 hp (Period CD). Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år.

 

Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i TYSKA ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än TYSKA, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

För mer information kring möjliga valbara kurser, se masterprogrammets hemsida

http://www.ling.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/program-specialutbildningar/masterprogram-i-sprakvetenskap

 

Etappavgång magisterexamen med ev. fortsättning till masterexamen

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, Inriktning TYSKA

Master’s Programme in Language Sciences with Specialization in German, 120 credits

Studiegång med kursplanering

 

60 hp magisterexamen

 

HT år 1

 

VT år 1

Period AB

aug-okt

Period CD

nov-jan

Period AB

jan-mar

Period CD

apr-jun

LIM006

Språket i bruk, 7,5 hp

 

TYA704

Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I,

7,5 hp

 

Valbar kurs, 7,5 hp

 

Valbar kurs, 7,5 hp

FI42N2

Vetenskaplighet

och forskningsetik

7,5 hp

 

 

 

 

TYA712Tyska,

temakurs i språk-vetenskap 3, I, 7,5 hp (läskurs)

alternativt

TYA702 Tyska,

temakurs i litteratur-vetenskap 1, I, 7,5 hp

 

Examensarbete i

tysk språkvetenskap, 15 hp

Magisterarbete

 

60 hp masterexamen

HT år 2

VT år 2

Period AB

aug-okt

Period CD

nov-jan

Period AB

jan-mar

Period CD

apr-jun

 

Färdighetskurs, 7,5 hp

 

Valbar kurs, 7,5 hp*

 

 

Valbar kurs, 7,5 hp*

 

Valbar kurs, 7,5 hp*

 

 

Färdighetskurs, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp*

Examensarbete i

tysk språkvetenskap, 15 hp

Masterarbete

*Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (tysk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare (se nedan).

Följande valbara kurser är planerade i TYSKA VT år 1: TYA705 Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I, 7,5 hp (Period CD) och TYA703 Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I, 7,5 hp (Period AB). Följande valbara kurser är planerade i TYSKA HT år 2: TYA804 Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II, 7, 5 hp (Period CD) och TYA802 Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II, 7,5 hp (Period CD).

Följande valbara kurser är planerade i TYSKA VT år 2: TYA805 Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II, 7,5 hp (Period CD) och TYA803 Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II, 7,5 hp (Period AB).

Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år.

 

Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i TYSKA ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än TYSKA, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

För mer information kring möjliga valbara kurser, se masterprogrammets hemsida

http://www.ling.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/program-specialutbildningar/masterprogram-i-sprakvetenskap

 

Programansvarig lärare för inriktningen Tyska:

Susanne Tienken, E-post: susanne.tienken@tyska.su.se

Telefon: 08-16 35 15

 

Studievägledare, E-post: studievagledare@tyska.su.se

Telefon: 08-16 35 14