Kursen behandlar kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna. Studenterna studerar delvis ur ett historiskt perspektiv de tysktalande ländernas kultur och aktuella samhällsförhållanden. I kursen ingår även konversation där talad tyska övas, delvis med anknytning till aktuella ämnen inom de tysktalande länderna. De grundläggande reglerna för tyskt uttal och fonetisk skrift behandlas. Undervisningsspråket är tyska.

Kursen består av följande delar:

  1. Kultur i de tysktalande länderna, 4 hp
  2. Konversation, 2 hp
  3. Uttal, 1,5 hp

Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp (heltid) eller kursen Tyska I, 30 hp (deltid)