Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 330 hp

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen är placerade i en utbildningsgång för att samverka med varandra och åstadkomma progression. Ämnet tyska kombineras med engelska, svenska eller svenska som andraspråk.

Ämneslärarprogrammet arrangeras av Institutionen för språkdidaktik (ISD).

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp

Om du redan har 120 hp ämnesstudier i tyska, inklusive examensarbete, kan du komplettera dessa studier med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen.

KPU arrangeras av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Utökad behörighet för att undervisa i tyska

Om du redan har lärarutbildning och vill komplettera din behörighet för att bli modersmålslärare i tyska kan du läsa kursen Tyska I, 30 hp. För mer information om kurserna se avdelningens webbsida.

Vill du få utökad behörighet genom ämnesstudier för att undervisa tyska som modernt språk kan du se poänggränserna i Skolverkets dokument.

ULV – Utländska lärares vidareutbildning

ULV är en kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng.

ULV arrangeras av Institutionen för språkdidaktik (ISD).

VAL – Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen

Utbildningen omfattar högst 120 högskolepoäng och vänder sig till verksamma förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskolan med tidigare högskoleutbildning, men som saknar lärarexamen.

VAL arrangeras av Institutionen för språkdidaktik (ISD).