I kursen behandlas tysk sakprosa med betoning på näringslivet, såväl ur ett teoretiskt som ur ett praxisorienterat perspektiv. Dessutom tränas grundläggande skriftlig färdighet i tyska med inriktning på näringslivet. I kursen tränas även grundläggande muntlig färdighet med inriktning på näringslivet, bland annat i olika kommunikations- och presentationsscenarier. Dessutom behandlas väsentliga skillnader mellan tysk och svensk affärskommunikation.

Kursen består av följande delkurser:

  • Tysk sakprosa och skriftlig affärskommunikation, 4,5 hp
  • Muntlig affärskommunikation, 3 hp