Kursen behandlar på ett grundläggande sätt tysk formlära, syntax och ordbildning. Dessutom behandlar kursen tyskspråkig skönlitteratur från 1945 till idag och kultur i de tyskspråkiga länderna. I kursen övas även muntlig och skriftlig språkfärdighet i tyska.

Kursen består av följande delar (fr.o.m. HT2018):

  1. Tysk grammatik, 5 hp
  2. Språklig textkommentar, 2,5 hp
  3. Kultur i de tysktalande länderna, 4 hp
  4. Konversation, 2 hp
  5. Uttal, 1,5 hp
  6. Processkrivning och översättning, 3,5 hp
  7. Referatskrivning, 4 hp
  8. Tyskspråkig litteratur sedan 1945, 3 hp
  9. Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 hp

Studiegång

Kursen ges på dagtid som heltidsstudier. Se information om deltidsstudier på sidan Tyska I, 30 hp (deltid). Se scheman och kursinformation längst ner på sidan.

Dag, heltidsstudier

Alla delkurser.

 

Kursen Tyska I, 30 hp kan även läsas på dagtid och på kvällstid som deltidsstudier, se information på sidan Tyska I, 30 hp (deltid).

Kursen kan även läsas som fyra fristående 7,5 hp-kurser: