Kursens mål är att du ska få ökad allsidig färdighet i tyska samt vidgade kunskaper om det tyska språket, den tyskspråkiga litteraturen och kulturen i de tyskspråkiga länderna.

Kursen består av följande delkurser:

  • Grammatik, 5 hp
  • Språkhistoria, 5 hp
  • Tyskspråkig litteratur, 5 hp
  • Tyskspråkig litteratur, 3 hp
  • Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp
  • Muntlig språkfärdighet, 3 hp
  • Referatövningar, 4 hp