Kursens mål är att du ska få förstärkt och allsidig färdighet i tyska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper inom det språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga området.

Kursen består av följande delkurser:

  • Tyskspråkig litteratur, 4 hp
  • Tyskspråkig litteratur, 2 hp
  • Översättning från svenska till tyska, 3 hp
  • Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
  • Tysk lingvistik, 6 hp