Kursens mål är att du ska få baskunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur, utökad färdighet i textläsning, utökad muntlig och skrifltig språkfärdighet, utökade kunskaper i formlära och syntax samt ett utökat basordförråd. Obligatorisk närvaro. Kursen är behörighetsgivande för Tyska I, GN, 30 högskolepoäng.

Kursen består av följande delkurser:

  • Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp
  • Skriftlig produktion, 3 hp
  • Muntlig språkfärdighet, 4,5 hp
  • Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1,5 hp