Kursens mål är att du ska få färdighet att läsa och diskutera enklare tyska texter samt viss teoretisk kunskap om det tyska språket. Kursen vänder sig till dig som tidigare läst tyska men som vill repetera och förstärka de kunskaper som hotar att försvinna.