Dokument: Baltiska språk: Betygskriterier (193 Kb)

Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygskalor

Varje delkurs och varje moment inom en delkurs har olika mål. Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras i olika examinationsformer. Detta gäller även för kurser som inte består av delkurser.

I avsnitt V är de förväntade studieresultaten för kurser på grundnivå i BALTISKA SPRÅK
förtecknade.

Förväntade studieresultat ska vara relaterade till kunskapsformerna kunskaper, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa kunskapsformer har i bedömningarna nedan preciserats på följande sätt:

  1. kunskaper
  2. förståelse
  3. språkfärdighet = färdighet
  4. analysförmåga = förmåga
  5. värderingsförmåga
  6. kritisk reflektion = förhållningssätt
  7. självständighet = förhållningssätt

Samtliga kunskapsformer examineras vanligtvis inte i alla delkurser/kurser/moment, utan de förväntade studieresultaten i en delkurs/en kurs/ett moment tar fasta på några av kunskapsformerna.

I avsnitt I - III ser du vilka bedömningar som förekommer för varje förväntat studieresultat och hur sammanvägningen av dina resultat för flera förväntade studieresultat görs vid betygsättningen.

Två betygsskalor finns: A-F (A, B, C, D, E, Fx, och F) – sjugradig skala
UG (Underkänt eller Godkänt) – tvågradig skala I avsnitt IV anges hur sammanfattningsbetyg för hel kurs räknas ut.

För komplett text, se Baltiska språk: Betygskriterier (193 Kb) .