Samtliga godkända examensarbeten (kandidat, magister, master) publiceras efter samtycke av dig som författare i det elektroniska systemet DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För att kunna registrera ditt arbete krävs att du har ett universitetskonto.

Du skall själv lägga in den godkända slutversionen i DiVA.

Gör så här:

  1. Samla hela arbetet i ett enda dokument och spara det som PDF-fil.
  2. Gå till adressen http://su.diva-portal.org/login och logga in med ditt universitetskonto. Du kan också logga in via Stockholms universitetsbibliotekets webbsida, fliken Publicera.
  3. Välj Lägg till publikation/Ladda upp filer.
  4. Välj publikationstyp Studentuppsats.
  5. Följ anvisningarna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.
  6. Välj Fulltext i slutet av formuläret. Glöm ej att klicka på Save när du är klar med hela webformuläret.
  7. Läs noga igenom villkoren innan du godkänner den elektroniska publiceringen.
  8. Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt i DiVA först när institutionen godkänt din publicering.

För utförlig handledning se Lathund publicering i DiVA (1039 Kb) .
För hjälp kontakta Ammy van der Schaaf (ammy.vanderschaaf@su.se).