Saknar du poäng för tentamen på någon kurs du läste hösten 2019?

Du har möjlighet att delta i en uppsamlingstenta lördagen den 28 mars 2020 kl. 9.00–12.00 i D499.

Skicka din tentaanmälan till Laura Lunnevuori (laura.lunnevuori@finska.su.se) senast den 15 mars med information om vilken tentamen det är frågan om (redogör för kurskod och delkurs).