Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska har gått över till distansundervisning. Din lärare ger dig närmare information om vad distansundervisning innebär för just din kurs. E-mötestjänsten Zoom, Athena och SlavInstForum kommer att vara aktuella på flera kurser. Se universitetets information om verktyg som kan användas för att studera hemifrån.

Det kan ta lite tid innan alla anpassningar är gjorda och distansundervisningen kommer igång. Vi hoppas att du har lite tålamod. Det här är en ovanlig situation för oss alla och vi jobbar hårt för att lösa det här så bra som möjligt!

All kontakt med lärare, studieadministratörer och studievägledare sker via e-post. Studentexpeditionerna har ställt in sina mottagningstider, men du kan fortfarande nå oss via e-post. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Studentexpeditioner.