Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen. Varje avdelning har en eller flera studierektorer som leder utbildningen. Läs med om hur institutionen är organiserad under Organisation.

På sidan Styrdokument kan du bekanta dig med de dokument som styr verksamheten på institutionen.