Den aktuella kurslitteraturlistan publiceras på kurshemsidan. Läraren kan ge vidare upplysningar om kursmaterialet. Kurslitteraturen kan bestå av böcker, artiklar och kompendier. I vissa fall delar läraren ut material, antingen i samband med undervisningen eller exempelvis på Mondo, men oftast ska du som student införskaffa det material som ingår i din kurs. Böcker skaffar du via någon bokhandel, universitetsbiblioteket eller något annat bibliotek.

Kompendier ingår i kursmaterialet på vissa kurser. De säljs på studentexpeditionen och i vissa fall i samband med första undervisningstillfället. Observera att vi endast tar emot kontanter.