Mondo är Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform. Mondo används inom flera delkurser och är tillgänglig via universitetskontot. Mer information får du av din lärare.