Du som har läst minst 30 hp nederländska (nivå B1 enligt europeiska referensramen för språk) vid Stockholms universitet har möjlighet att delta i sommarkursen i Belgien. Du kan meddela studierektorn att du är intresserad och efter en bedömning kan du nomineras för deltagande.

I länken hittar du mer information om sommarkursen: De Nederlandse Taalunie