I denna broschyr får du upplysningar om vår avdelning: dess personal, kursutbud och forskning. Dessutom får du upplysningar om de rutiner som gäller för undervisning, utvärdering, examination, m.m.

Nederländska Studentinformation VT2020 (179 Kb)