Rektor har 2015-12-17 fattat beslut om nya regler för tentamensskrivningar (dnr SU FV 1.1.2-4021-15). Beslutet gäller från och med 2016-01-01 och ersätter tidigare Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-1931-13), beslutad av rektor 2013-06-19.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet (48 Kb) (beslut 2015-12-17, pdf-fil)

Se även Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet.