Institutionens alla ämnen har ett gemensamt studentråd. För att komma i kontakt med rådet kan du mejla till studrepr.slabafinety@su.se.

Institutionens Studentråd har en informationssida i Athena. För att du som student ska kunna ta del av den information som Studentrådet lägger ut i Athena måste du anmäla sig till/koppla sig till informationssidan (men det är frivilligt!). Hur man gör det går att läsa i Serviceportalen. Informationssidan i Athena heter: Information från Studentrådet HT20

Institutionens studentråd har även en sida på Stockholms universitets studentkårs webbplats.