Erasmus+ är ett utbytesprogram som innebär att du kostnadsfritt kan läsa vid ett universitet i Europa som har avtal med Stockholms universitet. Du har rätt till CSN under studietiden och alla studenter som blir antagna till programmet får ett stipendium. Poängen för kurserna du läser utomlands kan du sedan tillgodoräkna dig när du kommer hem. 

För att ansöka till Erasmusprogrammet behöver du:

  • Fylla i Ansökningsblankett (524 Kb) . 
  • Skriva en fritt formulerad ansökan med en kort beskrivning av varför du vill studera utomlands + CV på svenska.
  • Skicka dessa dokument per e-post senast 15 april (VT) respektive 15 oktober (HT) till erasmus.slabafinety@su.se

Läs mer om Erasmusutbytet på Stockholms universitets centrala webbplats och i vårt informationsblad: Information om Erasmus HT2020 (181 Kb) .

Vid frågor kontakta vår erasmuskoordinator på erasmus.slabafinety@su.se.