Stödformerna innefattar både personlig handledning och seminarier och föreläsningar. Stöd finns att få både på svenska och engelska. Läs mera om studie- och språkverkstadens verksamhet på Stockholms universitets centrala webbplats.