OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har avdelningen för tyska bestämt att lägga all utbildning digitalt även under HT20 och VT2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med en dator med fungerande kamera och mikrofon. Dock måste alla som läser hos oss vara beredda på att salstentorna i möjligaste mån kommer att förläggas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

Schema VT2021

Tyska, Nybörjarkurs I

Tyska, Nybörjarkurs II

Tyska I

Tyska II

Tyska II

Tyska, kandidatkurs

Tyska, kandidatkurs

Modulkurser

Temakurser, avancerad nivå

Provschemat