Schema HT2020

OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har avdelningen för tyska bestämt att lägga all utbildning digitalt även under HT20. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med en dator med fungerande kamera och mikrofon. Dock måste alla som läser hos oss vara beredda på att salstentorna i möjligaste mån kommer att förläggas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

Tyska, Nybörjarkurs I

Grupp 1-3 tillhör kursen med anmälningskod 25189 (ursprungligen campusförlagd undervisning). Grupp 4-6 tillhör kursen med anmälningskod 25275 (distanskurs). 

Tyska, Nybörjarkurs II

Tyska I

Tyska II

Tyska, Kandidatkurs

Modulkurser

Temakurser

 

Provschema

Provschema HT2020