I skrivschemat ser du både ordinarier tentamen och omtentamen. Kom ihåg att anmäla dig till tentan via Ladok (om inget annat nämns i provschemat).

Salstentamen i tyska VT2019.