Information om institutionens Erasmusprogram hittar du nedan.

Allmän information om Erasmus och andra studentutbytesprogram vid Stockholms universitet finns under följande länkar:

Läs mer om att studera utomlands på Stockholms universitets centrala webbplats!

Var och vad kan man studera?

Du kommer att läsa både tysk språk- samt litteraturvetenskap. Du kommer så klart även lära dig mycket som inte kan räknas i högskolepoäng.

Vem kan söka?

Du som redan nu planerar att läsa Tyska II och/eller Tyska kandidatkurs, och som vill läsa delar av kursen vid ett universitet i Tyskland. Du har redan/ räknar med att under innevarande termin bli klar med minst 30 högskolepoäng i tyska. De flesta universiteten kräver B1-nivå i tyska.

När och hur länge?

Terminsstarterna varierar i Tyskland. Studierna pågår under april-augusti (Sommersemester) respektive oktober-februari (Wintersemester). Du måste vara borta minst en termin och får läsa maximalt två terminer antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. Du ska bedriva minst en termins heltidsstudier om 30 hp vid värduniversitetet.

Bostad

Som utbytesstudent inom ERASMUS blir du väl mottagen vid det universitet du kommer till. Du får i god tid hjälp att ordna bostad, som ofta är ett studentrum i korridor tillsammans med tyska studenter.

Finansiering genom CSN

Du betalar inga kurs- eller terminsavgifter. De flesta svenska utbytesstudenter finansierar sin utlandstermin med studiemedel.

De kurser du läser utomlands kan vid återkomsten förvandlas till svenska högskolepoäng. För att det ska fungera måste du före avresan ha kommit överens med dina lärare om vilka kurser du ska välja vid utlandsuniversitetet. Dina kurser kan tillgodoräknas som delar av kursen Tyska II/Tyska kandidatkurs eller som breddningsstudier i tyska.

Finansiering genom ERASMUS

Ett visst ekonomiskt stöd finns att få om du söker ERASMUS-stipendiet i samband med att du blivit antagen till utbytesprogrammet. Meningen med stipendiet är att du kan betala resan och vissa kostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen.

Hur går urvalet till?

Kriteriet för urval är uppnådda poäng i tyska (30 hp) samt allmän lämplighet för utlandsstudier.

Ansökan

Ansökningsblanketten ( Ansökningsblankett (17 Kb) ) till utbytesprogrammet i tyska och en kort beskrivning varför du önskar studera utomlands ska vara institutionen tillhanda senast 15 april till Wintersemester respektive 15 oktober till Sommersemester och skickas via mejl till institutionens Erasmusansvariga Lilita Zalkalns.

Kontakt

Mer information om institutionens utbytesprogram får du från Lilita Zalkalns/Reglindis De Ridder.

Och sedan då?

Ca 15 november respektive 15 maj får du besked om resultatet av antagningen till utbytesprogrammet.

Val av kurser

I god tid före avresan hittar du lämpliga kurser på de olika universitetens hemsidor. För att få ytterligare stöd, kan du kontakta Erasmusansvariga vid institutionen. Kom ihåg att valet av kurser sker i samråd med studierektorn, vilket är en förutsättning för att institutionen senare ska kunna tillgodoräkna dina studier.