Anmälningsperioder

Höstterminen 2020: 16 mars – 15 april

Läsåret 2019–2020

Höstterminen 2019: 2019-09-02 – 2020-01-19
Vårterminen 2020: 2020-01-20 – 2020-06-07

Läsåret 2020–2021

Höstterminen 2020: 2020-08-31 – 2021-01-17
Vårterminen 2021: 2021-01-18 – 2021-06-05