Undervisningen sker med hjälp av e-mötestjänsten Zoom och lärplattformen Athena eller motsvarande. Även salstentorna kommer att ges digitalt från och med den 24 november. Kolla Athena-sidan/dagböckerna/forumet för att se vad som gäller för just din kurs!

Universitetets samlade information om Coronapandemin och hur den påverkar olika verksamheter finns att läsa på su.se/corona

Mer information om att studera hemifrån hittar du på su.se/livetpadistans