Börja forska

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen är både spännande och krävande, den ger ett stort utrymme för doktorandens egna teoretiska och regionala intresse.

Utbildningen omfattar ca ett års läskurser, som behandlar både teoretiska och metodologiska teman, som bidrar till en fördjupning av den antropologiska allmänbildningen, liksom förbereder för det kommande avhandlingsarbetet. Avhandlingen bygger på ett eget empiriskt material insamlat under ca ett års fältarbete. För att söka till forskarutbildningen måste man ha en grundläggande utbildning i socialantropologi eller motsvarande.

Förutom obligatoriska läskurser under det första året ordnar institutionen varje vecka forskarseminarier där både institutionens forskare och doktorander samt inbjudna gäster från olika nationella och internationella universitet presenterar sin pågående forskning för kollegorna.

Läs mer på våra utbildningssidor

Om forskarutbildning vid Stockholms universitet

På denna sida